מסלולי המרוץ

מסלול חצי מרתון הגליל - 21.1 ק"מ - 

מסלול 10 ק"מ - 

מסלול 5 ק"מ - 

מסלול עממי - 2 ק"מ - 

שותפים לדרך ונתוני חסות ראשיים
חסויות ושיתופי פעולה